Orientera utomlands

Orientering utanför Sverige eller Norden är inte en stor sport. Orienteringens paraplyorganisation i värden heter International Orienteering Federation, IOF. De har 41 medlemsländer i Europa, vilket är de flesta länder men endast 16 länder i Asien och 5 i Afrika. De amerikanska kontinenterna har 15 deltagande länder tillsammans.

Förbundet bildades 1961 i Köpenhamn och har just nu sitt kontor i Helsingfors. Man planerar dock att under året flytta det till Karlstad i Sverige, vilket säkert beror på sportens starka ställning i Sverige.

Många svenskar deltar i tävlingar utomlands. Visserligen är kartmaterialet hyggligt likt det svenska, men ändå annorlunda. Den ”vanliga” orienteringen står ju still under den tid vi har snö i Sverige, och då kan man åka på tävlingar i snöfria områden som t.ex. södra Europa.
Tävlingar utomlands bjuder också på helt andra scenerier och terrängtyper. Sverige är jämförelsevis ganska platt, i alpregioner kan man få tävla på banor på hög höjd med fantastisk utsikt. Det ger dessutom erfarenhet av att springa i syrefattigare luft, vilket inte är helt enkelt.

IOF organiserar också flera internationella tävlingar, som världsmästerskap i orientering (World Orienteering Championships) både på senior och juniornivå. Totalt sett arrangerar man ett 100-tal tävlingar per år som är öppna för internationella deltagare.