Om orientering

Orientering är en idrott där man med hjälp av karta och kompass hitta ett antal kontroller som är markerade på kartan. Ute i terrängen markerar man vanligtvis kontrollerna med skärmar i vitt och orange.

Orientering

Idag finns fyra grenar inom orienteringsidrotten. Inom de olika grenarna finns det också klasser och former som skiljer sig åt. Den vanligaste grenen är orienteringslöpning, vilket även är den gren som har gett upphov till de resterande tre.

I skidorientering, precis som namnet beskriver, orienterar man på skidor. Man söker efter kontrollerna genom att åka på stigar och vägar. När man cyklar genom skogen på en mountainbike och letar efter kontroller kallas det mountainbikeorientering.

Precisionsorientering är den sista grenen. Till skillnad från de ovan nämna tävlar alla deltagare på samma villkor i precisionsorientering. Ålder, kön och rörelseförmåga har ingen betydelse. När man når kontrollerna ska man inte avvika från vägen eller stigen. Istället hittar man ett antal skärmar. Uppgiften är att bedöma vilken av skärmarna som är utplacerad på kartan med kontrollring och kontrollbeskrivning.

Om man vill börja med orientering kan man med fördel kontakta ortens lokala orienteringsklubb. I Sverige arrangerar man över 700 tävlingar i orientering. Flest tävlingar arrangeras inom orienteringslöpning. På i stort sett varje tävling kan nybörjare delta i öppna motionsklasser. För att delta i en sådan klass behöver man inte anmäla sig i förväg, och inget medlemskap i någon klubb krävs. Man anmäler sig direkt vid tävlingsplatsen och kan själv bestämma om man vill orientera ensam eller i en grupp med vänner.