Olika typer av orientering

Orientering har utövats i Sverige ända sedan 1800-talet, det var i början en övningsform för militären, och det är ju föga förvånande att man kommit på olika sätt att utöva sporten. Idag har vi flera olika typer som utövas i en utsträckning eller annan, här tar vi en kort titt på både vanliga och ovanliga typer av orientering.

4130404-kontrollpunkt

Fotorientering/Orienteringslöpning

Detta är den vanligaste typen av orientering och man ser den ofta förkortas som OL, alla som provat orientering under skoltiden känner säkert igen denna typ. Här förflyttar sig deltagarna mellan kontrollerna till fots i en av fem olika distanser:

  • Sprint
  • Medeldistans (före detta kortdistans)
  • Långdistans (före detta klassisk distans)
  • Ultralång distans (före detta långdistans)
  • Stafett (känt som budkavle fram till 2004)

Den mest kända tävlingen i OL är O-Ringen, tidigare känd som 5-dagars, som detta år tar plats i Borås.

Precisionsorientering

Precisionsorientering, som också kallas Pre-O,  skapades för att personer med rörelseförhinder skulle kunna ta del av idrotten. Här rör man sig endast på stigar och vägar där till och med rullstolar kan ta sig fram utan svårigheter. Idag är det dock många andra som utövar denna typ. Kontrollerna är dock inte desamma som i OL, här har varje kontroll flera alternativ där man måste studera kartan noga för att veta vilken som är den rätta, flest rätt vid målgång vinner.

Poker-OL

Detta är en form av orienteringslöpning, som ju framgår av namnet, där man samlar på sig kort under själva orienteringsdelen som man sedan spelar med när alla kommit i mål. Det finns både vanlig fem kortspoker och texas hold’em, i den första formen har fem kontroller där man kan plocka upp ett slutet kuvär med ett kort inuti, i den andra finns det bara två kontroller med kort då de andra tre korten i texas hold’em är gemensamma. Oavsett om man inte är så bekant med poker är allt man egentligen behöver veta hur man skapar den bästa handen för att vinna en runda och, förhoppningsvis, hela spelet.

Poängorientering

Poängorientering liknar OL på många sätt och vis, man förflyttar sig mellan kontrollerna till fots med karta och kompass. Men i poängorientering startar alla deltagare samtidigt och får själv välja i vilken ordning och även hur många av kontrollerna som de vill ta. Varje kontroll är värt ett antal poäng, hur många bestäms av svårighetsgraden och vilket avstånd den ligger från starten. En del kontroller kan dessutom ha flera olika poängvärden och blir värd mindre och mindre för varje besök.

Vid varje tävling har en maxtid bestämts, man tjänar inget på att komma in före alla andra, men man får poängavdrag om man överskrider tidsgränsen. Den som kommer in med mest poäng vinner.

Fjällorienteringen

Detta är namnet på både en typ av orientering och en specifik tävling som hållit i stort sett varje år sedan 1938. Det är en tävling som pågår under 3 dagar och man tävlar i lag om två. Båda löparna måste springa hela banan och besöka alla kontrollerna tillsammans.

Tävlingen har flera klasser för deltagare av alla olika åldrar, banorna är mellan 10 och 25 km långa beroende på vilken klass man tävlar i, och man tar sig igenom en bana varje dag. En annan sak som särskiljer fjällorienteringen från andra tävlingar är att kartan är i skala 1:50 000 istället för 1:10 000 eler 1:15 000 som annars är normen.

Linjeorientering

Linjeorientering är också en form av OL där man följer en karta för att hitta kontrollerna. Men själva kontrollerna är inte markerade på kartan, istället följer man en linje som ritas på kartan med vetskapen om att alla kontrollerna finns någonstans utmed denna linje, men man vet inte var. Här gäller det att följa linjen så noga som möjligt så att man kan hitta varje kontroll.