Cykelorientering

Cykelorientering är, i sin allmänna betydelse, att man cyklar på vanliga vägar till de olika kontrollerna. Det arrangeras oftast av Svenska Cykelförbundet, olika korpföreningar eller idrottsföreningar. I de allra flesta fall är tävlingsmomentet kraftigt nedtonat.

En vanlig form är att man får, tillsammans med kartan, ett formulär med frågor. Det är en fråga per kontroll, och svaret kan man (ibland lätt) lista ut när man nått kontrollen. I många fall ger ett helt ifyllt svarsformulär någon typ av pris.

Det här är en form som passar familjer, andra grupper eller helt på egen hand. Det finns inget egentligt tävlingsmoment, men man får se mycket i sitt närområde som man annars kanske aldrig besökt. Många banor leder fram till vackra naturområden, fornfynd, gamla kyrkor och annat, och det krävs ingen speciell utrusning förutom cykel.

En version av cykelorientering i Svenska Orienteringsförbundet regi är orientering med mountainbike. Man får å en karta där småvägar och stigar dels är bättre utmärkta, dels använder man symboler för att indikera hur lättkörd vägen eller stigen är. I övrigt är den grenen lik vanlig orientering, fast man har ibland tävlingar av den typ där det finns massor av kontroller och det gäller att besöka så många som möjligt i fri ordning.